Aanpak
slim en ongedwongen

Deze vier elementen karakteriseren mijn manier van werken:

01

Nieuwsgierig en analytisch

Ik ben onverbeterlijk nieuwsgierig: ik leer graag nieuwe mensen en groepen kennen, en ik stort mezelf graag in nieuwe sectoren en vakgebieden.  

Je zult daarom merken dat ik heel veel vragen stel: ik heb gemerkt dat het op zichzelf al verhelderend werkt om samen je beginsituatie en je wensen in kaart brengen – die van jou als persoon, van je team, of van je organisatie.

Als ik met je werk zullen we samen vaststellen wat goed is en behouden moet worden, en wat je wilt verbeteren of veranderen. Daarbij wil ik eerst goed weten: wat is de aanleiding om nu aan de slag te gaan met je vraagstuk, wat maakt het belangrijk, welke ideeën heb je over wat wel en niet zal werken, en wat maakt het moeilijk om je doelen te realiseren. 

Daarna scheid ik hoofd- en bijzaken en geef ik je structuur en overzicht. 

Problemen structureren, hypothese-gericht denken, efficiënt iteratief analyses doen, condenseren en onderbouwen van conclusies – dat zijn kernvaardigheden waar ik in uitblink.

02

Heldere, interactieve aanpak

Keuzes en conclusies komen nooit uit mijn hoge hoed. 

Als we duidelijk hebben wat je wilt bereiken kunnen we samenwerken aan een diepgaander begrip en aan mogelijke oplossingen. Natuurlijk doe ik op basis van mijn ervaring voorstellen voor de manier waarop we te werk kunnen gaan, met een duidelijke fasering en doelen per fase. Vinden we tussentijds dat het anders moet, dan ben ik graag flexibel.

Coaching is per definitie een interactief proces. Ik zal je natuurlijk wel eens wat huiswerk laten doen, maar alles dat we doen is alleen specifiek relevant voor jou.

Bij mijn begeleiding van teams zal ik mijn ideeën, inzichten, feedback en interventies inbrengen terwijl je met je team werkt aan een concreet, belangrijk onderwerp. In onze samenwerking maak je dus altijd tegelijkertijd vorderingen op de inhoud en op de kwaliteit van je samenwerking.

Ook in mijn organisatie-advieswerk werk ik zoveel mogelijk interactief. De meeste van onze inzichten, overwegingen en keuzen zullen tot stand komen in bijeenkomsten en workshops.

03

Creativiteit en plezier

Jou neem ik serieus, mezelf met een korreltje zout.

Ik word door drie behoeften gedreven: nieuwsgierigheid, de wens een nuttige bijdrage te leveren, en de wil om mezelf te ontwikkelen. Daarbij heb ik de zekerheid dat ik een vakgebied heb gekozen dat 100% bij mij past. En ik denk dat ik goed weet wat mijn beperkingen zijn.

Opgeteld maakt dat, dat ik werk voor mijn plezier. Ik stort me vol in elke klus (en dus doe ik er niet veel tegelijk), want dat is voor iedereen het beste. Ik neem jou en onze samenwerking serieus, maar beschouw mezelf met ironie. Ik hoef mezelf niet te bewijzen, en ik sta daarom open voor de ideeën van anderen. En ik houd van een experiment: als je niets probeert, leer je ook niets. Dat vergt lef. Ik daag mezelf graag uit.

Natuurlijk vind ik in onze samenwerking niet steeds het wiel uit. Binnen mijn vakgebied breng ik expertise, concepten, tools en ervaring in. En dan gaan we aan de slag.

04

Pragmatisme

Ik richt me op de paar praktische initiatieven die het verschil maken 

Als je teveel wilt veranderen, verandert er vaak niets – of erger, je gaat zelfs slechter presteren. Dat zag ik al toen ik vroeger roeiploegen coachte: ik noemde bij mijn eerste team zoveel dingen die beter konden, dat ze er aanvankelijk slechter van gingen roeien.

Eerlijk gezegd is mijn aard om alles wat ik zie dat beter kan, ook daadwerkelijk te willen aanpakken. Ik heb geleerd dat dat niet werkt. Je maakt alleen serieuze sprongen voorwaarts maakt door je te richten op de paar dingen die er echt toe doen.   Dat heb ik gemerkt in mijn eigen ontwikkeling en in die van de individuen, teams en organisaties die ik heb ondersteund.

En als er echt veel is dat je zou willen veranderen, dan maken we expliciet keuzes over wat eerst moet, en wat later kan.

Download de PDF met meer informatie over mijn aanpak en kernwaarden

Na het invullen van je email adres wordt de download link toegezonden

 

Ik ben altijd in voor een kennismaking.
Email me op contact@paulterlinden.nl
of bel +31 (0)6 5882 5133