waterpas

Advies VOOR PROFESSIONAL SERVICE FIRMS

Een organisatie creëren waarin alle professionals de beste versie van zichzelf kunnen zijn

Professionals halen het beste uit zichzelf voor cliënten vanuit een firma waar ze zich ondersteund, uitgedaagd, verbonden en verantwoordelijk voelen. Alle professionals spelen op hun eigen manier een rol in zo’n kantoorcultuur, samen met vakspecialisten die niet zelf cliënten bedienen.

Hoe creëer je een succesvolle kantoorcultuur die generaties kan overleven?

Dat draag ik bij als adviseur: een “caring meritocracy” creëren waarin iedereen in staat is het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen, en waarin positie en gezag gelijk opgaan met succes en respect.

Past mijn adviesbijdrage bij jou?

Ik ben binnen professional service firms op verschillende manieren actief. Wat ik bijdraag raakt altijd aan de kantoorcultuur. Daarom ligt mijn anker meestal op directie- of managing-partnerniveau en werk ik in de praktijk vaak samen met de HR-leiding.

Ik kan interne discussies begeleiden en inhoudelijk adviseren op onderwerpen zoals:

• Hoe worden we als nieuw bestuur zo snel mogelijk effectief?
• Hoe verbeteren we de samenwerking tussen partners en tussen practices?
• Hoe stimuleren we dat ieder actief investeert in het kantoor?
• Hoe maken we het aantrekkelijk om door te groeien binnen onze firma?
• Hoe verbeteren we onze beoordelingen en promotiebeslissingen?
• Hoe zorgen we voor sterke teams met aanvaardbare werkdruk?
• Hoe creëren we een veilige omgeving die persoonlijke ontplooiing faciliteert?
• Hoe helpen we collega’s om essentiële vaardigheden te verwerven?

In dit soort onderwerpen kan ik fungeren als klankbord, consultant, programma-ontwikkelaar of trainer/begeleider.

Ik ben altijd in voor een kennismaking.
Email me op contact@paulterlinden.nl
of bel +31 (0)6 5882 5133